Vi tilbyr tjenester innen bl.a. følgende områder:
  • Revisjon
  • Prosjektattestasjoner
  • Etablering av selskap, bistand selskapsstiftelse med tilhørende attestasjoner
  • Bistand selskapsstruktur, arv og generasjonsskifte, omdannelse, fusjon/fisjon
  • Kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse
  • Bistand årsregnskap, konsernregnskap og ligningspapirer
  • Bistand skatt og avgift
  • Revisjon avviklingsregnskap
  • Begrenset revisjon