Velkommen til Enter Revisjon Nord-Norge AS

Enter Revisjon Nord-Norge AS eier og driver revisjons- og rådgivningsvirksomhet med base i Alta og Harstad gjennom datterselskapene Enter Revisjon Finnmark AS og Enter Revisjon Hålogaland AS. Selskapet eies av Jon Arne Torbergsen, Trond Madssen, Nina Johansen og Trond Håkon Lund. Selskapet har sin opprinnelse i virksomhet drevet av Kåre Berg, Kurt Hammervik, Olav Vebenstad, Berg og Hammervik AS og Inter Revisjon Finnmark AS.